Yeni Yüzyıl'da
İletişim Çalışmaları Dergisi

ARTICLES

Bu araştırma, Netflix politik draması olarak 2013 yılında gösterime giren House of Cards dizisinde temsil edilen Amerikan siyasal sistemini, medyanın denetleme ve dengeleme işlevleri eşliğinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, kendisini medya temsilleri ile sınırlamış, bu temsillerin siyasal sisteme etkilerini tartışmaya gayret göstermiştir. Geleneksel medyadan yeni medyaya doğru dönüşümün resmedildiği dizi kurgusu, habere konu olacak en kötücül insan eylemi olan öldürme ile süslenmiştir. Bu kötücül eylem ile krize giren sistem döngüsel olarak çözüme sürüklenirken, denetleme işlevi ile gazeteci ortaya çıkar ve sistemi dengeye oturtur. Bu çerçevede, siyaset bilim merceğinden dizi kurgusu disiplinler arası bir yaklaşımla içerik analizine tabi tutulmuştur.

Authors: Doç. Dr. Hüdayi Sayın

Page Number: 146-164

20 ARALIK 2021

Dergimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır