ISSN: 2757-7007 YAYIN ARALIĞI: Yılda 2 kez, 6 aylık dönemler halinde BAŞLANGIÇ: 2020 Haziran YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / https://icd.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl'da
İletişim Çalışmaları Dergisi

Merhabalar, İletişim Fakültemizin “İletişim Çalışmaları Dergisi”nin 4. sayısı ile karşınızdayız. Dergimizle ilgili olarak geçen sayımızda başladığımız teknik ve biçimsel gelişmelere bu sayımızda da devam ettik. Öncelikle Dergimizin ayrı bir Web sayfasını düzenledik; linkine Üniversitemizin linkinden giriliyor, ancak okuyucuya her bir makaleyi PDF olarak indirme olanağı sunuluyor. Ayrıca gönderilen makalelere de yeni bir olanak veriyor; yazarlarımız doğrudan makalelerini bu bağlantı linkinden gönderebilecekler... Erken gelen makalelerin de hemen hakemlere gönderilmesi mümkün olacak, zamandan kazanacağız! Bu gelişmeler hem DergiPark’ın hem Ulakbim’in ulusal ve uluslararası standartları açısından yapılması beklenen çalışmalardan... Bu konuda bizlere yardımcı olan Üniversitemiz BİM çalışanlarına, başta Daire Başkanı Tayfun Güler olmak üzere, teşekkür ediyoruz.

MAKALELER

TEK PARTİ DÖNEMİNDEKİ VERGİ POLİTİKALARININ HABER, YORUM VE KARİKATÜRLERE YANSIMASI

Kalkınma için, milli ekonomi ilkesi çerçevesinde sanayide, tarımda ve ticari yaşamda üretim yapacak devlet destekli girişimci bir sınıfın oluşmasını hedefleyen ve kalkınmayı bu yolla gerçekleştirmeyi düşünen genç Cumhuriyet iktidarları, uyguladıkları tüm vergi politikalarının merkezine emeğiyle çalışan kesimi oturtmuşlardır. Fakat çalışanın sermayeye tapulandığı bu sistem daha emekleme evresindeyken, 1929’da tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik buhran çıkmıştır.

Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Yücel SARI

Sayfa No: 6-33

GÖSTERGEBİLİMSEL BAĞLAMDA FOTOĞRAFTA ANLAM ÜRETİMİ

Bu çalışmada, anlam yapılanmalarını inceleyen bir disiplin olarak göstergebilim literatüründen yararlanılarak, fotoğrafın dijitalleşmeyle değişen gösterge konumu öncesiyle karşılaştırılarak, fotoğrafta anlamın durum analizi gerçekleştirilmiştir. Çoklu medya kodlarının bir arada ya da birbiriyle bağlantılı şekilde kullanımıyla öne çıkan 21. Yüzyıl dijital iletişim ortamında araca özgü tek bir anlamdan söz etmek mümkün değildir. Ancak yeni medyanın teknolojik çıktısı gösterge, sayısal kodlardan ibaret olsa da, anlam-biçim konusundaki arketipleri anımsatarak işlev görmektedir.

Yazarlar: Dr. Öğr. Gör. Gülay DOĞAN

Sayfa No: 34-44

KÜLTÜRÜN KÜRESEL KARŞI-AKIŞI BAĞLAMINDA TÜRK DİZİLERİNİN MAKEDONYA’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALIMLANMASI

Bu çalışmada Türk dizilerinin Makedonya’daki üniversite öğrencileri tarafından nasıl alımlandığı sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu kapsamda Türk dizileri kültürün küresel karşı-akışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Küreselleşmenin etkisiyle kültürel ürünlerin ulusötesi dolaşımı kolaylaşmış ve tek yönlü akışlar yerini çoklu akışlara bırakmıştır. Bu bağlamda bazı çevre ülkeler ön plana çıkmış, kültürel ürünlerin küresel alandaki akışında söz sahibi olmuştur. Türkiye bu ülkelerden biri olarak, dizi ihracatında önemli bir konuma gelmiştir. Türk dizileri dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç edilse de Ortadoğu ve Balkanlar öne çıkan bölgelerdir. Aynı zamanda dizilerin ihraç edildikleri ülkelerde izleyiciler tarafından nasıl alımlandıkları araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazarlar: Araş. Gör. Melike SEJFULA

Sayfa No: 45-63

REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WOMEN IN TURKISH CINEMA: AN ANALYSIS ON THE FILM OF SIBEL

Cinema, which is the seventh art, is also an important communication tool and is the product of social structure. Social structure develops and changes cinema. Cinema, which grew and developed in the geography it developed, strives to explain and make sense of people, their ways of expressing themselves, their relationship with other people and nature, in short, all their life experiences. Pain, happiness, social events, memories, myths, stories and forms of communication constitute the basic subjects of cinema.

Yazarlar: Res. Asst. Gizem ÇELİK

Sayfa No: 64-76

ONLINE MUSIC LISTENING PRACTICES AND USER MOTIVATIONS

With digitalization, music listening practices have also transformed and become realized through the Internet. Online music listening practices, which are realized through file sharing applications and music download pages, as well as online music platforms, have affected both the music industry and music listeners in various ways. Online music, which should be considered in connection with the culture industry and which affects the music industry in legal and economic dimensions, has brought music listeners to the position of users and combined practices such as interaction, sharing and content production caused by this position with listening to music.

Yazarlar: Res. Asst. Serkan Karatay

Sayfa No: 77-95

KİTAP İNCELEMESİ: “YAKIN DÖNEM TÜRK BASIN TARİHİ”

“Yakın Dönem Türk Basın Tarihi”, alanlarında uzman iki iletişimcinin ya da usta gazetecinin yaptığı bir çalışma... İletişimin Türkiye’deki duayeni ve gazetecilik alanında ilk doktoralı gazeteci, iletişimci, yazar Dr. Hıfzı Topuz ile yılların gazetecisi, TRT haber merkezinde uzun yıllar çalışmış, iletişim alanında doktorası bulunan ve uzun süre bir vakıf üniversitesi iletişim fakültesinde ders vererek öğretim üyeliği de yapan Dr. Recep Yaşar...

Yazarlar: Prof. Dr. Aysel AZİZ

Sayfa No: 96-98

20 ARALIK 2021

Dergimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır