ISSN: 2757-7007 YAYIN ARALIĞI: Yılda 2 kez, 6 aylık dönemler halinde BAŞLANGIÇ: 2020 Haziran YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / https://icd.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl'da
İletişim Çalışmaları Dergisi

CİLT:1 SAYI:3

2021

“Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları” dergimizin üçüncü sayısını önemli gelişmelerle çıkarıyoruz. Dergimizin tasarımı ve kurumsal kimlik kısmı yeniden düzenlendi. Kapak tasarımı yeniden yapıldı ve dergimize özgü bir logo tasarlandı. Yayın, Danışma kurullarımız ve hakemlerimiz yeniden oluşturuldu ve özellikle danışma kurulu ve hakemlerimiz arasına yurtdışı üniversitelerden akademisyenler katıldı. Bu bağlamda, yaptığımız başvurular sonucu, dergimiz uluslararası taranan dergi niteliğini kazandı. Bundan böyle Dergimiz Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor ve ResearchBib tarafından taranacak!

MAKALELER

20 ARALIK 2021

Dergimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır